Musik, teater

Kammarmusikcirkel för pianister
Studiecirkeln riktar sig till dig som har spelat piano i några år, lämnat nybörjarstadiet bakom dig, men kanske inte längre håller uppe ditt spel och vill få en sporre att börja spela igen, genom att spela för andra och höra andra spela.

Den här kursen planeras till våren. Din anmälan betraktas som en intresseanmälan och är inte bindande. Vi kontaktar dig när datum för kursen är satt.


Upplägg
Vi samlas vid instrument på Salsta slott, i en atmosfär av 1700- och 1800-talets kammarmusik, och till varje träff har varje deltagare förberett ett eller ett par pianostycken som hen spelar upp för övriga deltagare, och samtidigt kanske berättar lite om det stycket. Till första träffen ombeds alla deltagare att spela något stycke som betyder särskilt mycket för en själv. Till kommande träffar ger studiecirkelledaren Niclas Malmberg inblick i pianolitteraturens olika epoker, och ger var och en i uppgift att till nästkommande träff studera in valfritt stycke från den aktuella epoken.

Bra att veta
Du förutsätts ha lämnat nybörjarstadiet och förmår att spela efter noter. Vilka stycken du ska framföra bestämmer du själv, och det åvilar dig att på egen hand anskaffa de noter du behöver, t ex genom att låna på Uppsala stadsbibliotek. Att "lånbytas" noter inom studiecirkeln går naturligtvis också bra. Vi skickar kallelse/faktura inför kursstarten via e-post.

Dag och tid
Antal tillfällen: 8
Kursavgift: 2 600
Var: Salsta slott, 2,5 mil norr om Uppsala. Upptåget stannar i Vattholma 2,7 km från slottet, Buss 823 har hållplats 1 km från slottet.

Om studiecirkelledaren:
Niclas Malmberg har filosofie magisterexamen i musikvetenskap och driver verksamhet på Salsta slott inom ramen för handelsbolaget Alla tiders slott och kultur.