Musik, teater

Kammarmusikcirkel för pianister

Spela piano - från Bach till Bartok
Studiecirkeln riktar sig till dig som har spelat piano i några år, lämnat nybörjarstadiet bakom dig, men kanske inte längre håller uppe ditt spel och vill få en sporre att börja spela igen, genom att spela för andra och höra andra spela.

Upplägg
Kursen ges på Salsta slott, ett barockslott som också har salar och rum inredda under 1700- och 1800-talet, med tidstypiska instrument från de olika epokerna, från klavikord till hammarklaver, orglar och pianon. Själva musicerandet sker i Musiksalongen, en sal inredd i Empirestil i början av 1800-talet. Till varje träff har varje deltagare förberett ett par pianostycken att spela upp för övriga deltagare. Till första träffen ombeds alla deltagare att dels spela något stycke som betyder särskilt mycket för en själv, och dels ett stycke som känns lite utmanande, inte för svårt men inte heller enkelt. Till kommande träffar ger studiecirkelledaren Niclas Malmberg inblick i pianolitteraturens olika epoker, och ger var och en i uppgift att till nästkommande träff studera in stycken från den aktuella epoken. Vid kurstillfälle två är fokus på barocken och J S Bachs musik, därefter följer inblick i Wienklassicism, romantik, impressionism och 1900-talets pianomusik.

Bra att veta
Du förutsätts ha lämnat nybörjarstadiet och förmår att spela efter noter. Utifrån din färdighet föreslår kursledaren vilka stycken du ska öva in till nästkommande tillfälle, men du avgör förstås själv vad du väljer att spela. Vi skickar kallelse/faktura inför kursstarten via e-post.

Dag och tid
Antal kurstillfällen är 8: 11/3, 18/3, 25/3, 15/4, 22/4, 29/4, 6/5 och 13/5
Kursavgift: 2 600
Var: Salsta slott, 2,5 mil norr om Uppsala. Upptåget stannar i Vattholma 2,7 km från slottet, Buss 823 har hållplats 1 km från slottet.

Om studiecirkelledaren:
Niclas Malmberg har filosofie magisterexamen i musikvetenskap och driver sedan 2020 verksamhet på Salsta slott.