Hantverk & konst

Det här är en kurs där vi vid första tillfället kavlar och bygger ett fat i stengodslera. Vid det andra kurstillfället glaserar vi faten som då är bränt en gång. Vi går också igenom olika sätt att dekorera med t ex reliefer och engober. Du får exempel på olika tillvägagångssätt och behöver inte ha en färdig idé när du kommer.


Ledare: Anne Daftler, som arbetat länge i egen ateljé och har lång erfarenhet av undervisning.


Lokal: SV på Munkgatan 5, Uppsala


Kostnad: 1350 kronor, materialkostnad tillkommer


Tid: Lördag 23 februari och 23 mars klockan 10.00-16.00