Hantverk & konst

Det här är en kurs där vi vid första tillfället kavlar och bygger ett fat i stengodslera. Vid det andra kurstillfället glaserar vi faten som då är bränt en gång. Vi går också igenom olika sätt att dekorera med t ex reliefer och engober.
Du får exempel på olika tillvägagångssätt och behöver inte ha en färdig idé när du kommer.

Ledare: Anne Daftler, keramiker som arbetat länge i egen ateljé och har lång erfarenhet av undervisning

Kostnad: 1350 kronor, materialkostnad tillkommer
Tid: Lördag 9 november och 23 november klockan 10.00-16.00