Hantverk & konst

Fortsättningskurs
Här fördjupar du kunskaperna i drejning och kavling

På denna kurs med erfaren keramiker som ledare, provar du olika tekniker; kavling, handbyggnad, tumning, och drejning. På kursen blandar vi teknik med teori för att bättre förstå den keramiska tillverkningsprocessen.
Kostnad för material tillkommer

Ledare: Anne Daftler, keramiker som arbetat länge i egen ateljé och har lång erfarenhet av undervisning