Hantverk & konst

På denna kurs med erfaren keramiker som ledare, provar du olika tekniker; kavling, handbyggnad, tumning, och drejning. På kursen blandar vi teknik med teori för att bättre förstå den keramiska tillverkningsprocessen. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av att arbeta med lera.
Kostnad för material tillkommer

Ledare: Anne Daftler, keramiker som arbetat länge i egen ateljé och har lång erfarenhet av undervisning