Hantverk & konst

På denna kurs med erfaren keramiker som ledare får du dina kunskaper inom olika tekniker; kavling, tumning, och drejning. På kursen blandar vi teknik med teori för att bättre förstå den keramiska tillverkningsprocessen.

Kostnad för material tillkommer

Ledare: Mikaela Puranen Vasilakis