Djur, natur & miljö

I denna kurs får du kunskap om klimat och hållbarhet både ur ett lokalt och ett globalt perspektiv, med fokus på det lokala perspektivet.  Det blir både teoretiska genomgångar, diskussioner, fältbesök och hur du kan vara med och påverka och göra dina val.


Innehåll
Träff 1 Planetens klimatsystem
Det är lättare att förstå klimatförändringen vi är i om man har en förståelse för hur planetens klimatsystem fungerar. Under en träff går vi igenom, grundläggande kring samspelet kring solinstrålning, gaser i atmosfären, havs- och luftströmmar.
Du får också en inblick i IPCC och vart du kan hitta vetenskapliga rapporter.


Träff 2 Agenda 2030
FN:s 17 hållbarhetsmål, 17 mål som FN:s medlemsländer enats om att jobba med handlar om allt från klimat till minskad ojämlikhet och ingen fattigdom. Vi går igenom målen och diskuterar hur de hänger ihop och vad du kan göra. De globala målen har vi också med oss i tankarna och diskussioner när vi gör fältbesök.


Kunskapen från de två första träffarna tar vi med oss i våra diskussioner när vi gör fältbesöken.


Träff 3 Klimat- och naturvård, fältbesök till Dyarna
Vi besöker naturen kring Dyarna och diskuterar natur och klimatfrågor kopplat till betesdjur, skogsbruk, naturvård men även god hälsa.


Träff 4 Klimatanpassning, fältbesök, Enköpings stad
Denna gång ägnar vi åt klimatanpassning med en varmare medeltemperatur i tankarna, samt olika diskussioner kring klimatet och Agenda 2030, ur ett stadsperspektiv.


Upplägg, datum och tider
Tisdagarna 20 och 27 september kl. 18.00-21.00 på Kyrkogatan 18, Enköping
Tisdagarna 4 och 11 oktober kl. 15.00-17.30 på fältbesök till Dyarna och Enköpings stad


Förkunskaper
Kursen är på en grundnivå.


Ledare
Annette Westerberg har under många år lett kurser och studiecirklar. Annette driver ett småskaligt lant- och skogsbruk, är utbildad naturguide och har nyligen vidareutbildat sig inom både klimat i förändring samt Agenda 2030. Med stor kunskap och engagemang leder hon våra kurser.  


”Med den här kursen vill jag bidra med en ökad grundkunskap kring komplexa system i naturen och hur vår planet och våra samhällen fungerar.”


Information
För mer information och frågor ställs direkt till kursledare Annette 070-683 36 03 eller annette@vreta-gard.se


Läs även mer på Vreta Gård


Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura och för att spara på vår miljö skickar vi dessa via e-post.


Efter avslutad kurs kommer du att få en utvärderingsenkät mailad till dig. Vi uppskattar om du har möjlighet att besvara den då.


Välkommen!