Hantverk & konst, Historia & Konsthistoria

Låt dig inspireras av vår närmiljö
Danmarks Hembygdsförening ordnar Konst i Sävja, en konstkurs med olika målartekniker.

Tid: kl. 10.00–13.00
Datum: Onsdagar 25 september, 16 oktober, 23 oktober, 6 november och 20 november
Lokal: Kamratgården i Bergsbrunna, Bergsbrunna Villaväg 24
Buss 20, hpl Backmovägen (ändstation)

Tag med papper, målarlåda(akvarell/akryl) och pensel.
Materialkostnad för tillbehör tillkommer.

Kurskostnad 250 kr för medlem i DHF

Medlemsavgift 150 kr plusgiro 48 50 98-8.

Anmälan helst före 18 september till kursansvarig Ingar Bruce
073-6517 626 ingar.rb@gmail.com

Välkomna önskar Danmarks Hembygdsförening (DHF) i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan