Kreativ workshop i Frigörande dans

Kreativ workshop i Frigörande dans

Hälsa & välbefinnande

Välkommen till en kreativ och rolig workshop i frigörande dans som handlar om att var och en kan finna just de rörelser hen behöver inifrån sig själv.

Alla kan dansa på sitt sätt, sittande, liggande eller stående och mycket fokus ligger på att släppa föreställningar om hur något borde vara.
Var och en får finnas här och nu precis som hen är!

Du blir inspirerad till nyfikenhet och utforskning när vi dansar igenom hela kroppen till olika rytmer; flöde, tydlighet, lätthet, kaos, stillhet, skakning och den egna dansen - här släpper du på krav och prestationer och njuter av din egen kropp i rörelse och hittar närvaro, lugn och energi.

Program för dagen
11.00 – 13.15 Dans
Sinnenas dans
Vi låter olika kroppsdelar leda dansen för att medvetandegöra dem, känna hur de känns, vad de behöver för rörelse för att må bättre och märka hur dansen förändras beroende av vilken del av kroppen som styr. Detta lugnar sinnet och för fokus in i kroppen.

Fem Rytmer
Vi dansar igenom fem rytmer (flöde, tydlighet, kaos, lätthet, stillhet) för att bekanta oss med dem och komma igång ordentligt med dansen. Dessa rytmer kan relateras till livets olika rytmer och alla behövs för ett balanserat liv.

13.15 – 14.00 Lunch
Vi äter tillsammans på SV. Var och en tar med det hen vill äta. Kylskåp och micro finns tillgängligt.

14.00 – 15.30 Dans
Vin inleder med sinnenas dans och fördjupar oss vidare i kroppsmedvetenhet genom att låta dansen ledas av vänster respektive höger kroppshalva, överkropp respektive underkropp, skelettet, musklerna eller lederna. Detta för att medvetandegöra olika delar av kroppen.

15.30 – 15.45 Paus

15.45 – 17.15 Dans
Vi inleder med en kort sinnesdans och fortsätter med att skaka. Vi avslutar med högfrekvent och lekfull dans.

Arr: Amanda Aaro i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Föranmälan krävs. Faktura kommer sen från Amanda Aaro.

Välkommen!

Amanda Aaro har ledarutbildning i Frigörande Dans för Anne Grundel och är en inspirerande ledare av kurser och workshops. Hennes passion och drivkraft är att ge människor guidning och verktyg till närvaro, energi och hälsa.

Önskas mer information om workshopen kan kontakt tas med Amanda Aaro via mail: aaroart@gmail.com n krävs. Faktura kommer sen från Amanda Aaro.