Hälsa & välbefinnande

Välkommen till en kreativ och rolig workshop i frigörande dans som handlar om att var och en kan finna just de rörelser hen behöver inifrån sig själv.


Innehåll
Alla kan dansa på sitt sätt, sittande, liggande eller stående och mycket fokus ligger på att släppa föreställningar om hur något borde vara. Här släpper du på krav och prestationer och njuter av din egen kropp i rörelse och hittar närvaro, lugn och energi.


Sinnenas dans
Vi låter olika kroppsdelar leda dansen för att medvetandegöra dem, känna hur de känns, vad de behöver för rörelse för att må bättre och märka hur dansen förändras beroende av vilken del av kroppen som styr. Detta lugnar sinnet och för fokus in i kroppen.

Fem Rytmer
Vi dansar igenom fem rytmer (flöde, tydlighet, kaos, lätthet, stillhet) för att bekanta oss med dem och komma igång ordentligt med dansen. Dessa rytmer kan relateras till livets olika rytmer och alla behövs för ett balanserat liv.


Kroppsmedveten dans
Vi inleder med sinnenas dans och fördjupar oss vidare i kroppsmedvetenhet genom att låta dansen ledas av vänster respektive höger kroppshalva, överkropp respektive underkropp, skelettet, musklerna eller lederna. Detta för att medvetandegöra olika delar av kroppen.


Dans
Vi inleder med en kort sinnesdans och fortsätter med att skaka. Vi avslutar med högfrekvent och lekfull dans.


Förkunskaper
Inga särskilda förkunskaper krävs.


Utrustning
Bekväma kläder som du kan röra dig fritt i.


Ledaren
Amanda Aaro har ledarutbildning i Frigörande Dans för Anne Grundel och är en inspirerande ledare av kurser och workshops. Hennes passion och drivkraft är att ge människor guidning och verktyg till närvaro, energi och hälsa.


Anmälningsinformation 
Anmälan senast 4 april


Information
Önskas mer information om workshopen kan du ta kontakt med Amanda Aaro via mail: aaroart@gmail.com


Faktura kommer direkt från Amanda Aaro.


Välkommen!


Arr: Amanda Aaro i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan