Trädgård, hus och hem

Lär dig känna igen växten! Vi studerar först växternas byggnad och sammansättning. Sedan bestämmer vi olika arter med hjälp av floran. Inga växter kommer att vara omöjliga och inga förkunskaper behövs.

Obs! Lupp och egen flora krävs (Svensk Flora, Krok & Almquist rekommenderas).