Språk

Grundkurs i latin för nybörjare

Innehåll
Kursen vill ge grundläggande förmåga att förstå språkets uppbyggnad och översätta enkla meningar med
hjälp av nybörjarbok. Lånord i moderna språk uppmärksammas och romersk kultur och historia tas upp, också
med deltagarnas hjälp. Ambitionsnivå och närmare former bestämmer vi gemensamt. En avspänd och vänlig
atmosfär eftersträvas.

Förkunskaper
Nybörjarkurs, inga förkunskaper i latin krävs för att följa denna kurs.

Plats
Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Kungsängsgatan 12, Uppsala.

Upplägg
Kursen sträcker sig över 10 veckor. Start 20 september

Ledaren
Kursen leds av Erik Wiberg, tidigare universitetsadjunkt vid Institutionen för språk vid Linnéuniversitetet i Växjö.
Erik har också erfarenhet som cirkelledare för nybörjarkurser i latin och en cirkel kring ’Latin med blomsterdialekt’ under Linnéjubiléet 2007.
"Som lärare i komplicerade språk lägger jag an på noggrannhet, systematik och struktur, allt förstås anpassat till det stadium och det studiesammanhang det gäller. Cirkelledarskapet har en speciell karaktär, eftersom syftet inte är hårdplugg, examination och betyg utan orientering och inblick, inte bara i själva språket utan också i dess omvärld och kultur. Viktigt är också att skapa en atmosfär av vänlig delaktighet."


Anmälningsinformation
Anmäl dig direkt här på hemsidan (knappen märkt "ANMÄLAN").

Bra att veta
Vi skickar dig en kallelse/faktura några veckor innan kursstart. Om du anmäler dig här via vår webb så får du också en bekräftelse på din anmälan direkt. För att spara på vår miljö skickar vi dessa via e-post.