Ekonomi, Djur, natur & miljö, Hälsa & välbefinnande

Hur påverkar vårt konsumtionsmönster klimatet idag och i framtiden?
En föreläsning om hur de val vi konsumenter gör, påverkar vårt klimat. I ett samhälle där resursbrist och växthuseffekt blir till ett aktuellt problem, aktualiseras frågan kring matsvinn.

Niklas Larsson, senior hållbarhetsutvecklare på ICA Sverige, delar med sig av de tankar som finns hos en av Nordens största dagligvaruaktörer inom detta område.

Samarrangemang med Föreningen Norden Uppsala under Föreningen Norden Sveriges 100-års firande, våren 2019
Fri entré!