Samhälle, Funktionsnedsättning

Ett webbinarium om att som brukare vara med och påverka beroendevården. Tillfället vänder sig både till dig som har egen erfarenhet av missbruk och till dig som i ditt arbete möter relaterad problematik.

Hur kan jag bli brukarrepresentant och vad innebär det? Petra Rohrer och Ylva Kristina Larsson, som har stor erfarenhet inom temat, ger dig svar och berättar om kursen Med starkare röst. Kursen är en förberedelse för uppdrag som handlar om att representera andra.

Målgrupp
Egenerfarna och yrkesverksamma inom området missbruk, beroende och samsjuklighet. Även andra intresserade är välkomna att delta.

Om föreläsarna
Petra Rohrer har många års erfarenhet av att vara brukarrepresentant inom psykiatrin och beroendevården. Bland
annat har hon varit ordförande i Uppsala Ångestsyndrom ÅSS, arbetat som studiecirkelledare och är Hjärnkollambassadör.
Petra har egna upplevelser av trauman, läkemedelsberoende,
utmattningssyndrom och panikångest.

Ylva Kristina Larsson har varit involverad i brukarfrågor sedan 2014 och är Hjärnkollambassadör, utbildad peer supporter och brukarrevisor. Ylva har bipolär sjukdom, ADHD, komplex PTSD och beroende/missbruk samt över tio års erfarenheter av slutenvård och olika HVB-hem.

Upplägg och anmälan
Digital webbsändning 30 november 2021, kl.13:00-14.30 med möjlighet att ställa dina frågor i chatten.

Anmälan senast 26 november OBS! HÄR
Du behöver ange en mejladress att skicka deltagarlänken till. Under webbinariet är det dock möjligt att vara anonym.

Arrangör och kontakt
FoU Socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård (FoU-S) inom
projektet Patient- och brukarmedverkan. Projektledare Karolina Mark:
karolina.mark@regionuppsala.se

Medarrangör till både webbinariet och kursen Med starkare röst är Studieförbundet Vuxenskolan.

Har du inte möjlighet att delta vid detta tillfälle, men är intresserad av att vara representant? Hör gärna av dig till:

Maria Adenhav Lantz
FoU-samordnare

maria.adenhav.lantz@regionuppsala.se
018-61 72 398

Kontakt på Studieförbundet Vuxenskolan är Anna-Maria Lundberg, anna-maria.lundberg@sv.se