Samhälle, Funktionsnedsättning

Hur kan jag bli brukarrepresentant och vad innebär det?
Petra Rohrer och Ylva Kristina Larsson, som har lång erfarenhet av att vara brukarrepresentanter, leder studiecirkeln Med starkare röst våren 2022.
Kursen är en förberedelse för uppdrag som handlar om att representera personer med samsjuklighet med sina egna erfarenheter eller anhörigerfarenheter som grund.
Verksamheter i Uppsala län efterfrågar brukarrepresentanters erfarenheter för att utveckla vård och stöd och det finns goda förutsättningar för samskapande.

Förkunskaper
Din viktigaste förkunskap är erfarenheten av att vara/varit användare av vård och stöd inom området samsjuklighet. Alternativt om du är anhörig till någon som är eller har varit användare av vård och stöd inom samsjuklighetsområdet. Med samsjuklighet menas beroendeproblematik och psykisk ohälsa/funktionsnedsättning samtidigt. Du behöver inte ha någon tidigare erfarenhet av att vara brukarrepresentant, deltagare i studiecirkel eller aktiv i förening. Har du ett intresse för att förbättra och utveckla vård och stöd, lära mer och att samskapa, tveka inte att anmäla dig.

Ur innehållet
Trygg struktur för gruppen och träffarna
Inflytande - vad är det?
Att representera
Mötas, lyssna och tala
Om kommuner, region (fd landsting) och beslutsfattare
Metoder för inflytande
Samarbete för förändring
Att arbeta med handlingsplaner
Handbok för brukarinflytande

Plats
Studieförbundet Vuxenskolans lokaler på Kungsängsgatan 12, en trappa upp i Uppsala. Du kan också delta digitalt.

Upplägg
Studiecirkeln sträcker sig över 9 tillfällen. Onsdagar kl 17-19.15.
Start onsdag 16 mars. Påsk-ledigt 13 april. Avslutande träff 18 maj.
Kursen/studiecirkeln är kostnadsfri och studiematerial ingår samt fika vid träffarna.

Ledare
Petra Rohrer och Ylva Kristina Larsson.

Anmälningsinformation
Anmäl dig direkt här på hemsidan (knappen märkt "ANMÄLAN"), Sista anmälningsdag onsdag 9 mars.

Bra att veta
Vi har plats för sju deltagare. Varmt välkommen att delta! Din röst är viktig!

För mer information kontakta:
Anna-Maria Lundberg, Verksamhetsutvecklare inom Funktionsrätt, Studieförbundet Uppsala län 018-102386 eller anna-maria.lundberg@sv.se
eller
Maria Adenhav Lantz, Samordnare, Region Uppsala FoU Socialtjänst 018-617 23 98 eller maria.adenhav.lantz@regionuppsala.se

Välkommen med din anmälan!