Djur, natur & miljö

Fortsättningskurs på "Min första sommar som biodlare".
Avsikten är att du ska bli väl förtrogen med det viktigaste praktiska momenten inom biodling och erbjuds en erfaren biodlare som handledare. För att delta i denna kurs bör du ha bin, eftersom kursen i stor utsträckning bygger på de erfarenheter du får som biodlare.

Upplägg
Kursen är förlagd till biodlarnas bigård vid Jälla. Lördagar maj till September med uppehåll från början av juli till början av augusti.

Lördagar från maj till september med uppehåll från början av juli till början av augusti.

Förkunskaper
För deltagande krävs att man deltagit i en mer teoretisk studiecirkel som exempelvis "Biodlingens grunder" samt "Min första sommar som biodlare" på Studieförbundet Vuxenskolan.

Ledaren
Jan Rosenfeld

Efter avslutad kurs kan ni komma att få en utvärderingsenkät mailad till er. Vi uppskattar om ni har möjlighet att besvara den då.