Beteendevetenskap, Hållbar utveckling

Hur får vi våra ideella att stanna och bli fler?
Människors drivkrafter och möjligheter till föreningsengagemang ser olika ut och förändras
dessutom över tid. Hur kan vi forma föreningsarbetet så att det fungerar i den tid vi lever i nu? Hur
kan du som ledare eller förtroendevald skapa rätt förutsättningar för att de som vill engagera sig
kan göra det, stanna kvar och bli fler?

Du får med dig
• Kunskap om människors behov och drivkrafter inom ideellt arbete
• Belysande exempel och viktiga frågor att reflektera över
• Förslag på hur ni i föreningen kan arbeta vidare för att nå era mål

Anmäl dig redan nu HÄR

Ledaren
Aron Schoug, forskare inom pedagogik på Stockholms universitet och författare till boken Motivera ideella.

Varmt välkommen till en kväll med Aron

Kostnad
Gratis för föreningar som samverkar med Studieförbundet Vuxenskolan i Västerbotten, Gävleborg, Dalarna, Jämtland, Gotland eller Uppsala län.

Studieförbundet Vuxenskolan Västerbotten, Jämtland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Gotland i samverkan
Har du någon fråga? Kontakta oss:
tel 0498-20 50 70 eller gotland@sv.se