OBS! Nytt datum Nyttodjur i trädgården - hur kan vi hjälpas åt?

OBS! Nytt datum Nyttodjur i trädgården - hur kan vi hjälpas åt?

Trädgård, hus och hem

Den mångsidige biologen Marcus Hedblom berättar om trädgårdens fåglar och pollinerande insekter och hur vi kan förbättra samarbetet till allas nytta och glädje

Avgift: Medlem gratis, ej medlem 50 kronor, kontant betalning

Samarbete med Uppsala TrädgårdsSällskap