Hälsa & välbefinnande, Funktionsnedsättning

Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där lika rättigheter och möjligheter för varje människa är den rådande normen. Uppsala ska vara ett föredöme när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna. År 2020 uppmärksammas därför som Mänskliga rättigheter-året av Uppsala kommun.
Läs mer om Uppsala kommuns arbete under Mänskliga rättigheter-året 2020 HÄR

Funktionsrätt på riktigt – en mänsklig rättighet
Studieförbundet Vuxenskolan uppmärksammar Uppsala kommuns temaår för mänskliga rättigheter 2020 genom att bjuda in till en serie filmer och föreläsningar med efterföljande diskussion. Tillsammans med de föreningar, organisationer och nätverk vi samarbetar med inom Funktionsrätt vill vi lyfta folkbildningen som en viktig aktör i att utveckla och stärka människor som har svårare att göra sin röst hörd p g a t ex psykisk sjukdom/funktionsnedsättning. Läs mer om vårt program under temaåret för mänskliga rättigheter HÄR

Omstörtande revolution eller vattendroppen som urholkar stenen
Det borde vara en mänsklig rättighet för varje människa att få bli sitt allra bästa jag, men vi har lång väg kvar att gå innan samhället är utformat efter oss människor. Så hur bär vi sig åt för att nå dit, och hur gör man för att påverka på riktigt? Lina Nordquist, riksdagsledamot och sjukvårdspolitisk talesperson för liberalerna berättar om makt, om politiskt arbete och om hur människor och intresseorganisationer kan nå fram med sitt budskap och skapa förändring med efterföljande diskussion kring ett samtalsunderlag.

Måndag 19 april, kl 18-20.15
Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, 1 tr, Uppsala

Fri entré. Lättare förtäring serveras (meddela ev allergier vid anmälan).
Hiss, hörslinga, tillgängligt för rullstol.

Föranmälan krävs. Sista anmälningsdag 15 april 2021.

För mer information kontakta gärna:
Susan Gallone
E-post: susan.gallone@sv.se
072 310 13 69

Välkommen!