Primitiva spädbarnsreflexer - föreläsning

Primitiva spädbarnsreflexer - föreläsning

Primitiva spädbarnsreflexer aktiveras under foster- och spädbarnstiden. De leder till att barnet spontant gör rörelser som utvecklar motoriken och ger kunskap om hur kroppen fungerar.

Det lilla barnet är naturligtvis välkommet att vara med på föreläsningen.

Torsdag den 13 september kl 10.00- ca 11.30
Pris 60 kronor
Föreläsare Amanda Aaro

den 27/9 kl 10.00-11.30 startar en studiecirkel med Amanda där varje tillfälle handlar om olika reflexer som vi stimulerar med hjälp av rytmiska rörelser i ramsor och sånger tillsammans med barnet.