Primitiva spädbarnsreflexer

Primitiva spädbarnsreflexer

Vill du får mer kunskap om det lilla barnets tidiga motoriska utveckling och hur den styrs av reflexer? Varje kurstillfälle handlar om olika reflexer som vi stimulerar med hjälp av rytmiska rörelser, i ramsor och sånger, tillsammans med barnet.

Torsdag kl 10.00 till ca 12.00 / 4 ggr
Start 27 september
Ledare Amanda Aaro
Kostnad 795 kronor

Den 13 september är det en föreläsning med samma tema.