Särskild begåvning-mer än hjärna!

Särskild begåvning-mer än hjärna!

Att som elev ha en särskild begåvning i den svenska skolan innebär långt ifrån alltid bara fördelar eller en givande skoltid för eleven och dennes familj. Skoltiden kan istället upplevas vara både frustrerande och väldigt påfrestande med risk för att många elever dels underpresterar och i kortare eller längre perioder också mår väldigt dåligt på grund av att de inte känner att de passar in i ”mallen”. Alltför många av dessa elever riskerar att antingen bli hemmasittare eller helt hoppa av skolan. För undervisande lärare kan det ibland också upplevas vara både svårt och frustrerande att på ett bra sätt möta elever som "borde ha lätt för sig".


Under föreläsningen presenteras några utmaningar för elever med särskild begåvning samt hur lärare och annan skolpersonal kan hjälpa till att förbättra tillvaron för dessa elever.


Föreläsare: Sten Collander, ansvarig för Mensa Sveriges program för begåvade barn, Gifted Children Program: www.mensa.se/gcp”


Efter föreläsning finns tid för samtal och diskussion.


Arr: Mensa Uppsala i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan


Önskas mer information om föreläsningen kan kontakt tas med Caroline Lööv via mail: aktivitetsansvarig.uppsala@mensa.se Föranmälan krävs