Media & kommunikation

"Att känna tanken lika omedelbart som doften av en ros", så skrev T S Eliot visionen av hur en dikt borde kunna upplevas.
I den här kursen tittar vi närmare på vilka olika metoder det finns för att gestalta en känsla. Vi börjar med att titta på olika diktares uttryckssätt och bekantar oss också med "versläran".

Kursen ges varannan vecka

Kursledare: Unn Torell, litteraturvetare, journalist och skribent