Media & kommunikation

Tillsammans tittar vi på ditt material och diskuterar oss fram till form, disposition och tilltal för just din idé.
Vi ser också på tänkbara kanaler för att få ut den färdiga texten.

Kursen ges varannan vecka

Kursledare: Unn Torell, litteraturvetare,journalist och skribent