Media & kommunikation

Kanske har du länge tänkt att börja skriva, men har svårt att komma igång?

Tillsammans diskuterar vi oss fram till form, disposition och tilltal för just din idé.

Vi ser också på tänkbara kanaler för att få ut den färdiga texten.

Kursen ges varannan vecka

Kursledare: Unn Torell, litteraturvetare,journalist och skribent