Historia & Konsthistoria

Släktforskning för nybörjare

Vad vet du om din släkt och dina rötter? Man kan söka sig så långt tillbaka som till 1600-talet! Hos oss får du lära dig hur man går tillväga.
Datorbaserad undervisning, SVAR och Arkiv digital

Ledare: Maj-Lis Lundblad