Språk

A2
Jag kan förstå fraser och de vanligaste orden som har att göra med personliga förhållanden. Jag kan på ett enkelt sätt beskriva min familj och andra människor, hur jag lever och bor, min utbildningsbakgrund och mitt arbete.


Kursledare: Manuel Poo Rodriguez