Språk

Grundkurs fortsättningskurs, ca en termins förkunskaper i spanska språket krävs för att kunna delta på denna nivå.

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser som har att göra med de mest grundläggande och konkreta situationerna i vardagslivet. Jag kan presentera mig själv och andra och ställa enkla frågor om tex namn, var någon bor, var någon arbetar och jag kan själv svara på liknande enkla frågor.


Kursledare: Manuel Poo Rodriguez