Språk

Nybörjarkurs men du ska ha ca en termins förkunskaper eller motsvarande för att kunna delta i denna grupp.

A1 Jag kan förstå och använda mycket enkla ord och fraser som har att göra med de mest grundläggande och konkreta situationerna i vardagslivet. Jag kan presentera mig själv och andra och ställa enkla frågor om tex namn, var någon bor, var någon arbetar och jag kan själv svara på liknande enkla frågor.Ledare: Laura González Carra