Språk

A1-A2 Några terminers förkunskaper i spanska språket krävs för att kunna delta på denna nivå.

Jag kan förstå och använda enkla ord och fraser som har att göra med de mest grundläggande och konkreta situationerna i vardagslivet. Jag kan presentera mig själv och andra och ställa enkla frågor om tex namn, var någon bor, var någon arbetar. Jag kan använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva min familj och andra människor, hur jag lever och bor, min utbildningsbakgrund och mitt arbete.

Kursledare: Laura González Carra