Spanska A2

Spanska A2

Språk

Du kan förstå fraser och de vanligaste orden som har att göra med personliga förhållanden. Kan kommunicera i enkla och vardagsmässiga sammanhang om vardagliga ämnen och aktiviteter. Du kan använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva familj och andra människor, hur du lever och bor och utbildningsbakgrund och arbete.