Språk

B1
Jag kan förstå huvuddragen i tydligt standardspråk. Jag kan hantera de flesta situationer som kan uppstå under resor i ett område där språket talas och kan oförberedd gå in i samtal om kända ämnen.

Kursledare: Laura González Carra