Språk

A2 Jag kan använda ett antal fraser för att på ett enkelt sätt beskriva min familj och andra människor, hur jag lever och bor, min utbildningsbakgrund och mitt arbete

Denna kurs i spanska ges 2 ggr i veckan, måndagar 17.30 och onsdagar 17.30. Du har lite förkunskaper när du anmäler dig. Se ovan. Tyngdpunkten ligger på konversation, att lära dig prata så fort som möjligt och att kunna klara dig vid vistelse i spansktalande länder.

Kursledare: Manuel Poo Rodriguez