Sten i trädgården - funktion, materialval och hantering

Sten i trädgården - funktion, materialval och hantering

Djur, natur & miljö

Landskapsarkitekt Thomas Blomqvist guidar oss i hur man höjer kvaliteten och upplevelserna i sin trädgård med natursten med olika funktioner samt beskriver materialens ytbehandling och kvaliteter.

Samarr. Uppsala TrädgårdsSällskap

Pris: Medlem gratis, ej medlem 50 kronor OBS! Kontant betalning

Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12