Beteendevetenskap

Välkommen till vår temakväll för mer barn- och ungdomsverksamhet i bygdegården
En samverkan mellan Uppsala läns bygdegårdsdistrikt & Studieförbundet Vuxenskolan.

För vem:
För bygdegårdsaktiva i Uppsala län och våra andra samverkande föreningar som ex. Vi unga och andra som engagerar sig för mer verksamhet med barn och unga.

Upplägg:
Hur kan vi få till mer barn- och ungdomsverksamhet i våra bygdegårdar?
-Arbetsgruppen Occupy bygdegården från Uppsala läns bygdegårdsdistrikt informerar om ansökan till att bli nästa län att få projektet och hur kan vi hitta samordning av ev. kulturturnéer och andra gemensamma idéer.
-Inbjudna Elinor Metsjö och Anna Öhman, verksamhetsutvecklare från Bygdegårdarnas Riksförbund berättar bland annat om BR:s Ungdomsdiplom och Boverkets verksamhetsstöd för ungdomsverksamhet.
-Caroline Ullman från Studieförbundet Vuxenskolan finns med och samtalar om hur SV och bygdegårdarna kan samverka lokalt och hur folkbildningen kan vara med att utveckla föreningarna.
Vi ges möjlighet till erfarenhetsutbyte för fördjupad kunskap, nya idéer och nätverk.

På distans via Zoom
Denna inspirationskväll är i det digitala mötesrummet Zoom. Du kommer att få en länk skickad till dig några dagar innan med manual. Du behöver en dator/padda/smartphone med kamera och mikrofon för att vara med samt bra uppkoppling. Har du aldrig varit med digitalt och behöver support innan tveka inte att kontakta oss på Studieförbundet Vuxenskolan, vi hjälper gärna till!

Vid anmälan:
Anmäl dig direkt här på hemsidan (knappen märkt "ANMÄLAN")
Ange samverkande bygdegårdsförening eller annan förening i meddelanderutan och gärna önskemål eller om det finns något som du vill att vi tar upp.
Anmäl dig senast 2 maj.

Frågor och kontakt
Helena Elvidotter Forslund 0171-451216 helena.elvidotter.forslund@sv.se