Musik, teater

Treårig distansutbildning i Hjelms Funktionsinriktade musikterapi FMT-metoden.

Utbildningen ges av Lärosätet och centret för FMT-metoden i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan

Innehåll
"Hjelms Funktionsinriktade musikterapi utvecklar människans grundläggande funktioner utifrån Hjelms approach för nonverbal naturlig utveckling med akustisk musik som medel helt utan musikaliska mål. FMT-metoden är en neuro-muskulär behandlingsmetod, och yrket som FMT-terapeut innebär att hjälpa individer att höja sin funktionsnivå.
Delar av utbildningen berör ämnen inom; funktionshinder och funktionshinderpolitik, funktionsnedsättningar, utvecklingspsykologi, folkhälsa och grundläggande neurovetenskap" (Hjelm & Svanström, Lärosätet och Centret för FMT-metoden 2021).

Utbildningen i Funktionsinriktad Musikterapi syftar till att den studerande ska utveckla:
- handlingsberedskap i syfte att aktivt delta i ett omvårdnadsprogram samt inom sitt kompetensområde utföra nödvändiga stödåtgärder
- förmåga till empati och förståelse för andra människors situation i en professionell yrkesroll
- förmåga att bedöma stödbehov och att tänka och handla i enlighet med en utvecklingsprocess
(Hjelm & Svanström, Lärosätet och Centret för FMT-metoden 2021)

Förkunskaper
- kunskaper / färdigheter i ”piano-bruksspel” på grundläggande nivå
- kunskaper i elementär harmonilära, ackordanalys och viss musikterminologi
- vissa kunskaper inom utvecklingsteoretiska ämnen alternativt inneha arbetslivserfarenhet som gett insikter om människan och människans utveckling eller andra kunskaper och/eller erfarenheter som bedöms likvärdiga.

Utrustning
Tillgång till specialanpassade trummor och cymbaler via det så kallade "Grundpaketet" samt akustiskt piano under hela utbildningen.

Omfattning
Den treåriga utbildningen ges på halvfart och distans under 8 studieperioder om vardera 20 veckor, löpande under hela kalenderår. De schemalagda kursdagarna förläggs under månaderna augusti till och med juni med 2 fysiska träffar per månad. Däremellan genomförs läsning av kurslitteratur, skriftliga och praktiska uppgifter, auskultationer samt det egna praktikarbetet på vars och ens hemort.
Kursdagarna förläggs företrädesvis på fredagar och lördagar, men vid vissa tillfällen även på torsdagar och söndagar, i de grupper där det är möjligt. Ytterligare information finns på anmälningsblanketten.

Kursstarter och ansökningsdatum 2021
15 januari 2021 med sista ansökningsdatum 16 december (efteranmälan möjlig i mån av plats).
30 augusti 2021 med sista ansökningsdatum 30 juni (efteranmälan möjlig i mån av plats)

Information
Önskas mer information om utbildningen kan kontakt tas med Utbildningsledare Elin Svanström via:
info@fmtutbildning.se
eller 070-577 98 88

Intresseanmälan och beställning av anmälningsblankett till treårig distansutbildning i Hjelms Funktionsinriktade musikterapi FMT-metoden på denna sida.

Läs mer:
FMT Utbildning

Välkommen!