Hantverk & konst

Innehåll
Vi träffas varannan vecka och spinner lin med start 10 februari, totalt fem kvällar under våren i Björklinge.

Ledaren
Ledare är Agneta Borell

Anmälningsinformation
Anmälan och mer information till Agneta Borell telefon: 018-377195
eller borell.u-a@outlook.com
Pris: 50 kr/kväll