Utbildning för alla - går det?

Utbildning för alla - går det?

Beteendevetenskap

Anna Arvsten kl. 18.30-19.00
Utbildning för alla - går det? Absolut, men vi behöver olika för att det ska bli utbildning för alla.


Fyra viktiga områden att tänka igenom och planera för att få det att fungera mer optimalt inom befintligt utbildningssystem. Tiger i serien Nalle Puh, Kalle i Kalles klätterträd, Hermione i Harry Potter, Pippi Långstrump, Emil i Lönneberga i en och samma klass. Utifrån fyra rubriker lärarens roll, material, miljön och socialisering tittar vi på deras och några andra kända karaktärers olika behov i olika åldrar. Tankar om önskemål att uppfylla för att utbildningar ska kännas genomtänkta och utvecklande. Hur påverkar termer, etiketter om vi inte är överens om dem? Lågpresterande/högpresterande, lågaffektivt/högaffektivt, introvert/extrovert… Pedagogik, didaktik, metodik, forskning, vetenskap, kunskap, sociologi, psykologi - det påverkar lärarens yrke. Läraryrket är ett dynamiskt hantverk för att människor ska utveckla sig och utbilda sig inom vitt skilda områden. Kunniga lärare, som förmedlar sin förmåga och erfarenhet att inspirera och hjälpa alla oavsett om eleverna vill eller inte att träna ämnesområden eleverna ofta inte valt själva, de behöver föra sina erfarenheter vidare för att inte utbildning ska bli ett urholkat illusionsspel.


Anna Arvsten är legitimerad lärare, förstelärare, föreläsare, handledare, konsult, författare och eklektiker med långvarigt intresse av utbildning och hur det går till på mest utvecklande sätt. Anna har beprövad grund som klasslärare och ämneslärare med över 20 års engagerad lärargärning i fyra socioekonomiska områden i Sverige.


Dennis Kullberg kl. 19.15-19.45
Den tekniska utvecklingen de senaste åren har visat att virtual reality inte bara behöver vara en fluga för folk med stora mängder pengar utan att den också kan ta sig in i hus och hem i princip oavsett ekonomiska medel. Hur ska detta användas på bästa sätt inom utbildningsväsendet?


Dennis Kullberg har studerat Manus för TV, film och teater, psykologi och 3d-animering och vill genom sitt projekt, Oculis Historia, visa vilken kapacitet virtual reality skulle kunna ha i en skolmiljö. Vi skulle behöva tänka om hur datorspel tidigare använts i skolan, framförallt ur ett storytelling-perspektiv och vilken roll emotionell koppling har till inlärningen. Dennis berättar om sitt projekt och vilka tankar som uppstått under arbetet. Genom intervjuer har Dennis försökt ta reda på vad för svårigheter gymnasielärare stöter på i sitt arbete och sin klassrumssituation. Hur kan virtual reality användas för att angripa någonting som varit svårt för lärare i decennier? Går det att göra inlärningen mer underhållande men också nyttja hjärnans kapacitet att lära sig bättre med många olika typer av stimuli? Följ med, lyssna, diskutera och hjälp till att skapa framtidens lärande!