Hälsa & välbefinnande, Funktionsnedsättning

I studiecirkelmaterialet Vad innebär autism? får du lära dig mer om autism tillsammans med andra. Materialet är framtaget av Autism Sverige tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och bygger på den populära boken med samma namn. Boken är skriven av personer med egen autismdiagnos. Studiematerialet vänder sig till vuxna med autism utan intellektuell funktionsnedsättning och vuxna med autism och lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Det finns material för tre studiecirkelomgångar. Nu bjuder vi in till den första som består av nio träffar.

Vilka är det som bjuder in till studiecirkeln?
Autism Uppsala län och Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län.

Vad är syftet med studiecirkeln?
Du som är ung vuxen (från 18 år) eller vuxen med autism får tillsammans med andra lära dig mer om vad autism kan innebära och du får exempel på strategier för en fungerande vardag. Även andra som vill eller behöver ha mer förståelse för vad autism kan innebära kan ta del av materialet i en studiecirkel, men i just denna studiecirkel vänder vi oss bara till dig som själv har autism.

Vem är ledare i studiecirkeln?
Ledare är Jonas Wik, erfaren cirkelledare som själv har autism. Han ser fram emot att träffa er i den här studiecirkeln. Jonas sköter all planering och tar hand om ert autistiska samtalsrum. Om du anmäler intresse kommer han att kontakta dig ca tre veckor innan första träffen, så att du kan ställa frågor och ha funderingar. Du väljer om han ska maila eller ringa dig.

När och var ska träffarna i studiecirkeln vara?
Gruppen träffas tisdagar kl. 14.00 – 16.00 i Studieförbundet Vuxenskolans lokaler i Uppsala. Adressen är Kungsängsgatan 12, en trappa upp. Du får koder till porten nere respektive foajédörren uppe i din kallelse. Första träffen är tisdag 4 april. Sista träffen är tisdag 30 maj.

Vad innehåller träffarna?
• Träff 1 handlar om hur studiecirkeln går till. Dagens ämnen är: Vad är autism? Och att förstå oskrivna regler.
• Träff 2 handlar om Kommunikation med andra människor
• Träff 3 handlar om Att umgås med andra.
• Träff 4 handlar om: Intressen
• Träff 5 handlar om: Att göra saker automatiskt utan att behöva tänka.
• Träff 6 handlar om: Att förstå hur andra tänker och känner.
• Träff 7 handlar om: Förmåga att planera och organisera.
• Träff 8 handlar om: Att vilja följa samma rutiner.
• Träff 9 handlar om: Att ha andra diagnoser än autism. Vi gör också en utvärdering av studiecirkel 1
Vid varje träfftillfälle har gruppen paus med möjlighet till fika kl. 14.45 – 15.15.

Får jag något studiematerial?
Du kommer att få boken Vad innebär autism? både i tryckt form och i pdf (digitalt).

Hur går en träff till?
Vi läser boken Vad innebär autism? och diskuterar olika frågor. Vi delar med oss av våra egna erfarenheter och kunskaper. Jonas använder ibland fler bilder och texter som stöd vid träffarna.

Kostar det något att delta?
Studiecirkeln är kostnadsfri men du behöver vara eller bli medlem i Autism Uppsala län.

Autism Uppsala län når du HÄR

Hur anmäler jag mig till studiecirkeln?
Du anmäler dig här på formuläret ANMÄLAN här intill.
OBS! Det är max 10 deltagare.

Hur vet jag att jag fått en plats i studiecirkeln och att den startar?
Du får en kallelse per mail från Studieförbundet Vuxenskolan.

Vem är kontaktperson på Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län?
Anna-Maria Lundberg, anna-maria.lundberg@sv.se
eller 018 – 10 23 86. Du kan också ringa till kundtjänst på 018 – 10 23 70.
www.sv.se/uppsala
VÄLKOMMEN MED DIN ANMÄLAN!