Hälsa & välbefinnande, Funktionsnedsättning

VälmåendeCirkeln
- Vad behöver man för att må bra?

Häng med på en upptäcktsresa kring temat psykiskt välbefinnande. VälmåendeCirkeln är en studiecirkel för dig som är nyfiken på olika sätt att öka din energi, minska din stress och finna mening och motivation i livet.

VälmåendeCirkeln är för dig mellan 18 år upp till 35 år, som har erfarenhet av psykisk ohälsa och har påbörjat din återhämtning.

Vi utgår från ett helhetsperspektiv och utforskar hur livspusslets olika bitar kan bidra till vårt välmående. Det kan handla om det praktiska och vardagliga: till exempel hur kost, sömn och motion påverkar oss. Eller hur mindfulness och naturupplevelser kan bidra till välbefinnande. Vi diskuterar även de lite större frågorna: kan olika teorier och kulturella perspektiv inspirera oss på vägen till mer harmoni, mening och motivation?

Vad är VälmåendeCirkeln?
VälmåendeCirkeln är ett program med workshops i studiecirkelanda. Vi utgår ifrån lättsmält informationsmaterial, såsom TED-talks, artiklar och kortare presentationer kring varierande ämnen. Men det viktigaste är att utforska tillsammans, diskutera, dela erfarenheter och lära oss av varandra.

Vi tror på din nyfikenhet och din drivkraft att ta små steg framåt. Vår målsättning är att ge dig förtroende för din egen förmåga att söka kunskap och utvärdera vad som fungerar för dig. Det är högt i tak och inget är rätt eller fel - det handlar om att upptäcka vad just du kan behöva för att du ska må bra.

Din delaktighet är viktig och det finns gott om utrymme att påverka vilka ämnen vi utforskar. VälmåendeCirkeln ska vara ett levande program som utvecklas och anpassas utifrån deltagarnas intressen.

VälmåendeCirkeln anordnas av BRiU (Brukarrrevisionsbyrån) i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan.

BRiU, Brukarrevisionsbyrån i Uppsala län

● När: Måndagar kl 15-17. Start 3 oktober. 10 träffar.
Om man missar startdatum så kan man kan komma in i gruppen vid träff två eller tre.

● Var: BRiU:s kontor (BRiU delar kontor med Initcia och Hjärnkoll), Kungsgatan 70D, Uppsala

● För frågor och anmälan kontakta BRiU på kontakt@briu.se eller 070-285 60 24
eller
Anna-Maria Lundberg, SV Uppsala län, 018-10 23 86, anna-maria.lundberg@sv.se