Vattengympa för gravida - BM Hjärtat

Vattengympa för gravida - BM Hjärtat

OBS! VIKTIGT VID ANMÄLAN: Ange i meddelanderutan om ni är inskrivna på BM Hjärtat (som berättigar till rabatt 100 kr - rabatter kan ej åberopas i efterhand).

Träning i 35 gradigt vatten som avslutas med stretching och bäckenbottenträning. Vattengympan omfattar 6 ggr à en timme. (OBS! Uppehåll den 1 maj)

Plats:
Fyrishov, Uppsala

Kostnad:
1250 kr/person

Kursledare:
Erica Wikander, leg barnmorska

För frågor kontakta ledaren direkt, Erica Wikander, 018-474 73 77.

Läs mer på www.bmhjartat.se