Djur, natur & miljö

Innehåll
Kursen riktar sig till dig som redan har kunskaper om biodling och har haft egna bin i några år. Kursen pågår under ett år.

Upplägg
• Uppstart fysisk träff, gör en egen bihälsoplan
• Individuell rådgivning som följer upp planerade åtgärder enligt planen
• Lokal träff med erfarenhetsutbyte
• Regionalt möte, utvärdering av året (våren 2021)

Medverkar gör den regionale bihälsorådgivaren och bihälsokonsulent Preben Kristiansen.