Lättläst version saknas
Tillbaka

Organisera mera med Caroline Ullman

Jag heter Caroline och har precis börjat jobba på Studieförbundet Vuxenskolan i Uppsala län med ett projekt i Östhammar kommun. Vi ska skapa ett utökat, mer variationsrikt och starkare föreningsliv i kommunen där unga ska känna att de har en självklar plats och möjlighet att förverkliga sina idéer!

Projektet är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan, organisationen Vi Unga och Östhammar kommun. Genom föreningsformen får ungdomar stöd av Vi Unga att starta föreningar. Det kan vara allt från filmklubbar, bakföreningar och kamratgrupper till föreningar som vill arrangera större arrangemang på sin hemort! Vi använder metoden studiecirklar för att utvecklas inom föreningarna. Till exempel kan cirklar hållas i nybildning av förening och styrelse- och möteskunskap. Cirklar kan också användas för att öka kunskapen hos unga inom de områden där de har intresse. Östhammar är med och stöttar projektet med lokaler, kontakter och kanaler.

Jag kommer till Studieförbundet Vuxenskolan direkt från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) där jag har pluggat Landsbygdsutveckling med fokus på organisering och lokalt deltagande. Jag har tidigare jobbat med samverkan och medskapande mellan kommun och civilsamhälle på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

I höst ser jag fram emot att träffa alla engagerade unga som vill utveckla sina idéer- i Östhammar och i hela Uppsala län!

Jag finns på facebook: Caroline ViUnga
På instagram: carolineviunga
På snapchat: carro_viunga
Och har nummer 0723101371 och mail caroline.ullman@sv.se / caroline.ullman@viunga.se