Tillbaka

Östhammars Ordfestival 2017

Östhammars egen litterära festival!
Intressanta författare, poeter och andra ordbrukare ger oss nya tankar, idéer och inspiration till upptäcktsfärder i deras olika litterära landskap.
I den här foldern kan du se dagarnas program, med festivaldagen 21 oktober på mittuppslaget. Ordfestivalen arrangeras nu för 14:e året i följd.