Tillbaka

Funktionsrätt på riktigt - en mänsklig rättighet

Studieförbundet Vuxenskolan uppmärksammar Uppsala kommuns temaår för mänskliga rättigheter 2020 genom att bjuda in till en serie filmer och föreläsningar med efterföljande diskussion. Tillsammans med de föreningar, organisationer och nätverk vi samarbetar med inom Funktionsrätt vill vi lyfta folkbildningen som en viktig aktör i att utveckla och stärka människor som har svårare att göra sin röst hörd pga t ex psykisk sjukdom och/eller funktionsnedsättning.

Årets föreläsningar
Lokal: Studieförbundet Vuxenskolan, Kungsängsgatan 12, Uppsala
Fri entré. Föranmälan krävs.

Måndag 7/9 kl. 18.00-20.15
Egenmakt trots allt
Föreläsare: Anna-Maria Lundberg
För mer info och anmälan klicka HÄR

Måndag 19/10 kl. 18.00-20.15
Autism är inte problemet - den är lösningen

Föreläsare: Jonas Wik
För mer info och anmälan klicka HÄR

Måndag 16/11 kl. 18.00-20.15
Omstörtande revolution eller vattendroppen som urholkar stenen
Föreläsare: Lina Nordquist (L)
För mer info och anmälan klicka HÄR

Måndag 7/12 kl. 18.00-20.15
Från folkhemmets styvbarn till aktiva samhällsmedborgare
För mer info och anmälan klicka HÄR

Uppsala kommun ska vara en öppen och inkluderande kommun där lika rättigheter och möjligheter för varje människa är den rådande normen. Uppsala ska vara ett föredöme när det gäller skyddet av de mänskliga rättigheterna. År 2020 uppmärksammas därför som Mänskliga rättigheter-året av Uppsala kommun.
Läs mer om Uppsala kommuns arbete under Mänskliga rättigheter-året 2020 HÄR

För mer information kontakta gärna:
Susan Gallone
E-post: susan.gallone@sv.se
072 310 13 69

Sidan uppdaterad 2020-07-06