Tillbaka

Inställd verksamhet p g a pandemisituationen

Regeringen har idag 2020-11-16 meddelat att de kommer att förbjuda allmänna sammankomster med fler än åtta deltagare från den 24 november och fyra veckor framåt p g a risken för att covid-19 sprids ytterligare.

Vi har därför, tillsammans med övriga studieförbund i länet, beslutat att stoppa all fysisk verksamhet som vi arrangerar själva från och med den 24 november.

  • Det innebär tyvärr att vi kommer att avsluta all cirkelverksamhet på allmänmarknaden för höstterminen. Avgifterna för de kurstillfällen som ställs in kommer att återbetalas.

  • Vi avråder samtidigt våra samverkande föreningar och grupper från att arrangera fysiska träffar.

Om ni i din förening eller kamratgrupp vill träffas digitalt men inte vet hur ni ska göra, kontakta din verksamhetsutvecklare eller mejla oss på uppsala@sv.se eller ring 018-10 23 70 så kan vi hjälpa din förening.

Studieförbunden i Uppsala län / Studieförbundet Vuxenskolan

Uppdaterad 2020-11-16