Möt Fredrik Sjöberg, avdelningschef

"Det viktigaste med mitt jobb är att känna att det jag gör på jobbet bidrar till att andra människor utvecklas, lär sig nytt, får nya insikter, och kanske förändrar sitt liv!"