Fakturaadress

Studieförbundet Vuxenskolan
Enhet 1934
FE 171
838 80 Frösön

(OBS! SV har krav på att referens ska anges på fakturan - samt att det tydligt framgår vad fakturan gäller. Saknas information kan fakturan komma att skickas tillbaka för komplettering med betalningsförsening som följd. SV accepterar inga förseningsavgifter som följd av en ofullständig faktura. Vi accepterar inte heller faktureringsavgifter.)

Organisationsnummer: 802458-6029
Bankgiro: 5807-0178