Styrelse

Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala läns styrelse efter årsstämman 28 mars 2017:

Margareta Olsson, ordförande
Harald Hagnell, vice ordförande
Annika Lundmark, AU ledamot
Bertil Alm
Hans-Ivar Byberg
Ziad Jaffar
Anders Nordström