Styrelse

Styrelsen för 2021-2022:

  • Harald Hagnell - Uppsala - Ordförande
  • Bertil Alm - Alunda - Vice ordförande
  • Annika Lundmark - Uppsala - AU-ledamot
  • Elias Collin - Uppsala
  • Rebecka Lindström - Fjärdhundra                           
  • Olle Romlin - Uppsala                                  
  • Bo Wahlström - Uppsala                                  
  • Karl-Gunnar Örenius - Uppsala - Ersättare SPF Seniorerna