Insatser för personer långt ifrån arbetsmarknaden

Syftet med statsbidraget är att vi med folkbildningsverksamhet inriktad mot vidare studier eller arbete, ska stärka målgruppens långsiktiga möjligheter på arbetsmarknaden. Målgruppen är personer som står långt ifrån studier och arbetsmarknad. Den huvudsakliga målgruppen är utrikes födda, korttidsutbildade kvinnor 20 år eller äldre som är folkbokförda i Sverige.

Inom detta uppdrag jobbar vi med att stötta målgruppen att långsiktigt närma sig arbetsmarknaden.  Ämnena för cirklarna varierar. Vi arbetar med cirklar där vi höjer specifika ämneskompetenser, tex i svenska språket eller datakunskap. Dessutom har vi cirklar där vi på olika sätt arbetar med hur den svenska arbetsmarknaden fungerar och stöttar deltagarna att hitta vägar vidare mot arbete. Vi stöttar deltagare med nätverk och för att utveckla sin yrkeskompetens vidare.

SV Uppsala Län har börjat arbeta med att erbjuda studiecirklar i fyra av länets kommuner. Vi samverkar med Knivsta kommun, Håbo kommun, Uppsala kommun och Enköpings kommun för att nå ut till presumtiva deltagare.

I Håbo kommun har vi t.ex. ett samarbete med Rotaryklubben och kommunens arbetsmarknadsförvaltning.

I Uppsala samverkar vi med Gränby Jobb- och Utbildningscenter samt med Uppsala International Hub, ett projekt som drivs av kommunen, Uppsala Universitet, SLU och Region Uppsala.

I Knivsta har vi etablerat projektet “Svenska med Baby” som vänder sig till utrikesfödda mammor. I samband med detta projektet erbjuder vi deltagarna även studiecirklar för att föra de närmare arbetsmarknaden.

I Enköping driver vi projektet “SIGNE” i samverkan med Enköpings kommun och genom detta projekt får vi tillgång till målgruppen som nu även går cirklar i både Svenska för föräldralediga och Insatser för personer långt från arbetsmarknaden.